SHAHIN NAJAFI OFFICIAL BLOG

بهمن ۱۲، ۱۳۹۴

گفتار دوازدهم - باکور

باکور ( کردستان ترکیه)، بوی خرید و فروش و تفریح نمی‌دهد
خورشیدش در محاصره است و خاکش بی‌رحمانه با خون فرزندانش رفیق
اینها با مرگ سلفی می‌گیرند!
فاشیسم دولتی ترکیه با یک ارتش درنده به جان‌شان افتاده و هر روز می‌کشد! زمانی صدای کوبانی جهانی شد و حالا در میان تجارت شیرین ترکیه و غرب، باکور بی‌صدا می‌میرد. من فقط یک نفرم و این کمترین سهم من به تاریخ است. سهم خودت را ادا کن رفیق من!
مقاومت زندگی‌ست. قدم اول این است که اطلاع رسانی کنیم.