SHAHIN NAJAFI OFFICIAL BLOG

اردیبهشت ۰۸، ۱۳۹۴

موزیک ویدئو آئورلیانوAureliano (Music Video) Album Sade


Music & Lyrics: Shahin Najafi
Arrangement: Majid Kazemi
Director: Shahram Azimi

SADE Album Pre-Order - لینک پیش فروش آلبوم ص


آئورلیانو

من خوب می شوم
من نرم می شوم
من رام می شوم
آرام می شوم

پولم را بده آواز سر کنم
پولم را بده لبخند تر کنم
تو هرچه بگویی چند می کنم

من خوب می شوم
من نرم می شوم
من رام می شوم
آرام می شوم

سرطان بگیر و بمیر آئورلیانو بوئندیا
امید جاری در شعر
برای تو بیا بیا
من چرت و چرت
من پرت و پرت
مشغول مکیدن نرینه ی هستی آئورلیانو…
پولم را بده تا مست گریه صدا
پولم را بده تا رقص شیهه ادا
پولم را بده نابود کن مرا
مغبون جاودانه ام سود کن مرا

بود مرا
نابود مرا
فرسوده مرا
نموده مرا
آئورلیانو

مرگ پول منه که تو جیبته پفیوز
مرگ قسط تعویقی ست
مرگ نفس کشیدن مداوم هر روز
مرگ آخرین سیگار تزریقی ست
تاریخ من طولانی ست
اما دستانم کوتاه بود و دهانم دور
نه آنقدر توانی که عرق از جبین پاک کنم
و نه آنچنان که خشمم دلیری کند
مرگ پول منه که تو جیبته پفیوزAureliano

I become good
I become soft
I become tame
become calm

Give me my money; I sing a song
give me my money; I bring on a smile
whatever you say, I follow through

I become good
I become soft
I become tame
become calm

Get cancer and die Aureliano Buendia
the flowing hope in poem
for your sake, come, come
I, doze and baloney
I, distant and useless
busy sucking the existence’s masculine, Aureliano…
give me my money so that, drunk, cry, sound
give me my money so that, dance, neigh, gesture
give me my money, destroy me
I am eternally swindled, make profit of me

Created me
destroyed me
worn me down
done me
Aureliano

Death is my money that’s in your pocket, jerk
death is the overdue loan
death is the daily continuous breathing
death is the last shot of cigarette
my history is long
but my arms were short and my mouth distant
neither enough strength to wipe sweat from forehead
nor such that my wrath acts in bravery
death is my money that’s in your pocket, jerk

اردیبهشت ۰۴، ۱۳۹۴

تیزر موزیک ویدئو آئورلیانو

Aureliano Music Video Teaser Trailer


Music and Lyrics: Shahin Najafi
Arrangement: Majid Kazemi
Director: Shahram Azimi

١. در كتاب صدسال تنهايى اثر گابريل گارسيا ماركز، شخصيتى داريم به نام سرهنگ آئورليانو بوئنديا. "سرهنگ آئورلیانو بوئندیا سی و دو بار سر به شورش برداشت و در همه آن ها شکست خورد.از هفده زن صاحب هفده پسر شد که همگی پیش از آنکه به سی و پنج سالگی برسند کشته شدند. سرهنگ آئورلیانو بوئندیا از چهارده سوءقصد، هفتاد و سه دام و یک تیرباران، جان سالم به در برد... (از متن).

٢. اين شخصيت در آلبوم (ص) دست‌مايه ساخت يك كار شد. در ترانه‌ى آئورليانو، خود سرهنگ حضور ندارد بلكه تك‌گويى يك زن را مى‌شنويم. اما قطعا براى فهم بهتر ترانه، بايد ماجراى شهر خيالى ماكوندو را خواند. ترانه، روايتى در فرم شانسون فرانسوى‌ست كه با تنظیم مجید کاظمی به راك/بالاد ملايم نزديك مى‌شود. ريتم ابتدايى موسيقى، مارش نظامى‌ست و همراهى ملوديك فرنچ‌هورن. درمجموع، كار "آئورليانو" شباهت ساختارى جدى با موسيقى آمريكاى لاتين ندارد، اما نماى عمومى آن، دور از بخشى از تاريخ تلخ آنجا نيست. تنها تنبل‌ها، متوسط‌ها و متقلبان از جستجو و پرسشگرى بيزارند.

٣. صدسال تنهايى چند ترجمه دارد و من ترجمه‌ى كيومرث پارسايى را كه مستقيم از اسپانيايى‌ست پيشنهاد مى‌كنم. اگر از يك كتاب چند ترجمه وجود دارد، ترجيحا ترجمه از زبان اصلى را مطالعه كنيد.

تا پيش از انتشار (ص) خود را به كلام مسلح كنيد!

ویدئوی آئورلیانو کاری‌ست از دوست هنرمندم شهرام عظیمی و با بازی سه هنرمند خوب تئاتر و پرفرمنس از هلند (سارا تبریزی)، آلمان (سولماز وکیل‌پور) و بلژیک (جان نیمز) که در این کار سخت زحمت کشیدند.

ش.ن.ل.ع

فروردین ۳۱، ۱۳۹۴

موزیک ویدئو ممد نوبریMammad Nobari Music Video


Song: Mammad Nobari
Music & Lyrics: Shahin Najafi
Arrangement: Majid Kazemi
Video: Shahryar Ahadi
Cover: Ali Baghban

SoundCloud
iTunes
CD Baby
Google Play

SADE ALBUM - آلبوم ص


ممد نوبری

وقتی که همه تشنه لب بودن
تنها تو بودی که به همه آب دادی
سرتو تو بچگیت بریدن
تویی که علمداری و آزادی
فدای مظلومیتت سید
فدای غیرت و حمیتت سید
آخ که چه جنگایی که تو نرفتی
آره سرکش و سربلندی سید
تو پرده های دروغ و دریدی
قاعده چیه تو خون غلطیدی
تو ماشین، پارک و باغ و خونه خالی
واسه شرف و حیثیتت جنگیدی

ممد نوبری
دل دل دل خانوما رو می بری
ممد نوبری
دل دل دل جوونارو می بری

تمام قسم هام به سر تو بود
فدای تو شد همه ی بود و نبود
از روز الست به عشقت اسیرم
سید بدون بدون تو میمیرم
ای رکن رکیک هر ازدواج
چهره ها از دیدنت هاج و واج
ای ثقل هستی عالم فحش
تفنگ آب پاش دخترکش
ای حلاج خوابیده تو شورتا
ای اژدها عصای موسی
آخرین معجزه آلت ناطق
ای تو شفابخش صلیب عیسی

ممد نوبری
دل دل دل خانوما رو می بری
ممد نوبری
دل دل دل جوونارو می بری

ای تو مدخل و مخرج عشق ناب
ای زیارت تو موجب ثواب
ای مار افعی تو تخت خواب
ای شیطون تو شب جمعه ها بی تاب
ای عامل اصلی نشر بشر
ای قربانی بدنام حشر
فصل الخطاب امت تو صحنه
ای لایق تو عنوان رهبر
ای بسیجی معتقد به اصول
ای پیرو خط امام و رسول
ای اصل یگانه ی جهان شمول
ای مومن سرباخته ای دول

ممد نوبری
دل دل دل خانوما رو می بری
ممد نوبری
دل دل دل جوونارو می بریMammad Nobari

When all were thirsty lips
it was only you who offered water to all

They severed your head in childhood
it’s you who is standard-bearer and free

To die for you being oppressed, Seyyed
to die for your honour and ambition, Seyyed

Oh, what wars you ended up going to
yes you are rebellious and eminent, Seyyed

You ripped away the membranes of lies
what’s menses, you rolled in blood

In the car, park, garden and the vacant house
you fought for your honor and prestige

Mammad Nobari, you take away ladies’ heart, heart, heart
Mammad Nobari, you take away youth's heart, heart, heart

All my oaths were on your head
all the being and non-being were sacrificed for you

Since the day of covenant between God and Adam, I'm a captive of your love
Seyyed; know that I’ll die without you

O the vulgar pillar of every marriage
faces are awe-struck by seeing you

O the existential weight of the world of curse
the water gun that kills girls

O the sleeping Hallaj in underpants
O dragon, the staff of Moses

The last miracle, talking organ
O you the healer, the Cross of Jesus

Mammad Nobari, you take away ladies’ heart, heart, heart
Mammad Nobari, you take away youth's heart, heart, heart

O you the entry and exit of pure love
O your pilgrimage leading to oblation

O the python snake in the bed
O the naughty on Friday nights, impatient

O the main cause of mankind spread
O the infamous sacrifice for horniness

The just verdict for the nation in the scene
O you worthy of the title ‘Leader’

O the Basiji believer in principles
O the follower of Imam’s and prophet’s path

O the sole universal principle
O the faithful who lost head; O willy

Mammad Nobari, you take away ladies’ heart, heart, heart
Mammad Nobari, you take away youth's heart, heart, heart

فروردین ۲۸، ۱۳۹۴

تیزر آلبوم ص

Shahin Najafi - Sade Albumآیا زمان آن فرا نرسیده است؟
گناهان من تبری‌ست بر دوش بت بزرگ!
ساتیرها می‌دانند چگونه، کی و کجا شلیک کنند.
ش.ن.ل.ع

Hasn’t the time come yet? My sins are the axe on the great Idol’s shoulder! Satyrs know how, when and where to shoot.


فروردین ۲۴، ۱۳۹۴

گونتر گراس

Günter Grass


جهان یکی از مهم‌ترین نویسندگان و روشنفکران خود را از دست داد. گونتر گراس یکی از اولین نویسندگانی بود که دو سال قبل، در شرایطی سخت از من حمایت کرد. من تا زمانی که زنده‌ام فراموش نخواهم کرد.اما اختصاصا ممنونم از او برای آثار ارزنده‌اش که از ابتدای جوانی تا به امروز همراه من بوده‌اند.
ش.ن
The world lost one of its most important authors and intellectuals. Günter Grass was one of the first authors who supported me in a difficult situation two years ago; and I will not forget as long as I am alive. I am specifically thankful for him for his valuable works that were my companion from the beginning of my youth.
Shahin Najafi

Die Welt hat einen ihrer bedeutendsten Schriftsteller und Intellektuellen verloren. Günter Grass war einer der ersten Schriftsteller, der mich vor zwei Jahren in einer schwierigen Situation unterstützt hat. Das werde ich bis an meinem Lebensende nicht vergessen. Aber ganz Besonders dankbar, bin ich ihm für seine wunderbaren Werke, die mich seit meiner Jugend bis heute begleiten.
Shahin Najafi

فروردین ۲۱، ۱۳۹۴

فاشیسم در راه است (۱)

Fascism is on the Way!


صریح عرض می‌کنم. کسانی که خودشان را رفیق ما میدانند، نباید وارد این بازی نفرت‌انگیز لعن و نفرین کردن اعراب بشوند و به شیوع بیماری خطرناک فاشیسم و رفتارهای هیستریکی که یقینا ناشی از حقارت‌ها و عقده‌های تاریخی‌ست، کمک کنند. با موج به راه افتاده توسط فاشیسم وطنی همراه نشوید. نقد مذهب و علت غایی، ارتباطی با ملیت، زبان و رنگ آدم‌ها ندارد. اگر پرستش یک مطلق آسمانی ناشی از ناتوانی و یا جهالت باشد، نژادپرستی یقینا ناشی از حماقت و بستر وقوع جنایت است.
ش.ن

من یه دردم - آلبوم ایلوسیون شاهین نجفی

فروردین ۱۸، ۱۳۹۴

پیش‌ فروش آلبوم ص شاهین نجفی

Shahin Najafi - Sade Album Pre-Order Trailer


پیش‌ فروش آلبوم ص آغاز شد. پیش‌ خرید آلبوم به صورت فیزیکال، در حقیقت ترویج نوعی از همیاری و پشتیبانی میان تیم خالقان و مخاطبان می‌باشد. به این ترتیب، مخاطبان‌مان به ما در حفظ استقلال مالی و پیشبرد بیش از پیش کار هنری یاری می‌رسانند. مخاطب تیزهوش ما می‌داند که آزادانه خواندن و نوشتن، تنها در لوای عدم وابستگی هنرمند به شریان‌های اقتصادی مرسوم، ممکن می‌باشد. ما کارگران هنریم، اما کار و تولید خود را به هیچ شرکت و سازمان و جناح و جریانی نمی‌فروشیم و نخواهیم فروخت و تنها پشتیبان ما مخاطبان ما هستند. ما تلاش کردیم ص کوهی باشد، یا دره‌ای و یا غاری از شعر و موسیقی و فریاد، چرا که پناهگاهی جز هنر نیست، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
شاهین نجفی