SHAHIN NAJAFI OFFICIAL BLOG

فروردین ۱۹، ۱۳۹۵

بازخوانی اثری از استاد احمد عاشورپور

Ahmad Ashourpour


جمعه کاری جدید را منتشر می‌کنم که بازخوانی اثری به زبان گیلکی از استاد احمد عاشورپور ‌ست. من با اکراه دست به بازخوانی می‌زنم چراکه حتم دارم زیبایی کار اصلی، جهانی دیگر است و حالی دیگردارد. اما دو هدف اصلی را در بازخوانی این دست از کارها دنبال می‌کنم. ابتدا معرفی بیشتر زبان گیلکی به دیگر اهالی ایران. در شعر و ترانه گیلکی شاخصه‌هایی به شدت شاعرانه وجود دارد که ذهن سبز شمالی‌ها بدون واسطه‌ها آنها را می‌فهمد و برای کسانی که گیلکی نمی‌فهمند خوش‌اوا و ملودیک است. ونیز پرداختن به موسیقی فولک اما در فرمی که گوش مخاطب جوان به آن حساسیت بیشتری دارد. موسیقی این اثر را هنرمند عزیز “فرجام“ ساخته است و پیشاپیش از زحمتش سپاسگزارم.
طبیعتا این کار را به یاد و خاطره صاحب اصلی‌اش احمد عاشورپور
و سپس به صاحب نامش “لیلی‌“ تقدیم می کنم
شاهین نجفی