SHAHIN NAJAFI OFFICIAL BLOG

آبان ۲۸، ۱۳۹۳

کوتاه که بدانی به کجا می رویم

آنچه ما این روزها انجام می دهیم ادامه ی بخشی از جریان موسیقی به وجود آمده در دهه ی نود میلادی ست که آن را کروس اوور (Crossover) می نامند. کروس اوور سبک نیست، یک گستره ی قراردادی در موسیقی ست.اصطلاح کروس اوور به استیل قطعه های موسیقایی گفته می شود که در آنها شاخصه های دو یا بیش از دو سبک اصلی به صورت تقاطعی وجود داشته باشد. بعدها اصطلاح فیوژن (تلفیقی) باب شد اما تلفیق در کروس اوور به اندازه ی کارهای فیوژن پررنگ و دور نیست. تفاوت جدی کروس اوور با فیوژن دغدغه های برون متنی آن است. کروس اوور با بازتاب اجتماعی/سیاسی همراه است و سبک های درگیر آن از پانک راک و نیوراک شروع می شد تا نیومتال و پست گرانج. به یاد داشته باشید که هر سبکی از دل سبک های دیگر زاییده می شود و کاری که ما انجام می دهیم نیز باید با شاخصه های کارهای پیشین ما سنجیده شود. مخاطب فارسی زبان، رپ را می شناسد و با راک به صورت کلی اشنایی دارد. با این اوصاف کارهای ما از جهت سبک شناسی باید در حد فاصل میان نیومتال تا ایندی رپ/راک تعریف شود. برای اشنایی بیشتر شما بخشی از خصوصیات فنی کارمان را ذکر می کنم. امیدوارم تنها به متن قناعت نکنید و سبک شناسی را با مطالعه و گوش کردن به سبک های مختلف پیگیری کنید.
الف. تاکیدهای قوی در کلام و ریتم با اکسنت (لحن) و سنکوپ (ایست) های ناگهانی
ب. تمرکز گیتار روی ریتم و ریف (ملودی ریتمیک، آرپژاتور و آکوردنوازی تسلسلی)
پ. استفاده از آکوردهای نامطبوع ت.استفاده ی کمتر از سولونوازی ث.استفاده از سینتی سایزر، پد و آوا
ج. استفاده از بیتس های شکسته (Breakbeat)
چ. استفاده از ریتم های ساده اما با گرووهای بالا (Groove)